Đào tạo kiến thức bất động sản

, đào tạo an toàn lao động ,đào tạo kế toán, đào tạo nghiệp vụ sư phạm, đào tạo tin học, đào tạo ngoại ngữ, dịch thuật, đào tạo dài hạn, liên thông cao đẳng đại học.

Lớp bồi dưỡng NV Thẩm định giá

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

LỚP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

VÀ HỆ THỐNG KIẾN THỨC ĐỂ DỰ THI KỲ THI THẺ THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ              

        Căn cứ Thông tư 46/2014/TTĐ  ngày 16/4/2014 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy định thi, cấp, sử dụng và quản lý Thẻ Thẩm định viên về giá.

Căn cứ Thông tư 204/2014/TTĐ ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy định đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá

Nhằm bồi dưỡng và nâng cao kiến thức chuyên ngành thẩm định giá để áp dụng cho nghiệp vụ chuyên môn và nâng cao trình độ. Đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện thi Thẻ Thẩm định viên về giá theo quy định tại Thông tư số 46/2014/TT-BTC ngày 16/04/2014 của Bộ Tài chính, Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính chiêu sinh khóa đào tạo “Chứng chỉ Nghiệp vụ Thẩm định giá” cụ thể như sau:

1.Đối tượng học:

  • Học viên cần chứng chỉ Đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá để nộp hồ sơ tham dự kỳ thi Thẻ Thẩm định viên về giá của Bộ Tài chính hằng năm.
  • Các học viên cần bồi dưỡng và nâng cao kiến thức chuyên ngành thẩm định giá để áp dụng cho nghiệp vụ chuyên môn và nâng cao trình độ.

2. Thời gian, học phí:

  • Thời gian học: học trực tuyến ngoài giờ hành chính.
  • Khai giảng dự kiến: hàng tháng
  • Học phí: 4.500.000đ/hv

3. Hồ sơ nhập học: Để trong phong bì khổ A4 ghi rõ thông tin cá nhân

  • 01 Phiếu khai thông tin học viên (theo mẫu)
  • 01 Bản sao bằng tốt nghiệp, 01 bảng điểm (công chứng không quá 6 tháng)
  • 04 Ảnh 3x4cm (ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh sau ảnh, để phong bì khổ A5)
  • 01 CMND hoặc căn cước công dân (công chứng)

4. Nội dung bồi dưỡng: theo Thông tư 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

5. Chứng chỉ khóa học thẩm định giá: Kết thúc khoá đào tạo, học viên đạt yêu cầu được cấp Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá do Học viện Tài chính cấp

 

LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ HỌC: 0973 86 86 00

 

 Cách 1 : Click: "Liên hệ" để đăng ký trực tiếp bằng điện thoại

Cách 2: Click nút :    để đăng ký học theo mẫu