Đào tạo kiến thức bất động sản

, đào tạo an toàn lao động ,đào tạo kế toán, đào tạo nghiệp vụ sư phạm, đào tạo tin học, đào tạo ngoại ngữ, dịch thuật, đào tạo dài hạn, liên thông cao đẳng đại học.

Đào tạo Nghiệp vụ đấu thầu

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

 

 

LỚP BỒI DƯỠNG CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU

 

Theo quy định của Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05/05/2016 quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo,bồi dưỡng về đấu thầu.

 

Luật đấu thầu sô 43/2013/QH 13 và Nghị định 63/2014NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014. Luật này gồm 13 chương với 96 điều được xây dựng trên cơ sở sửa đổi toàn diện Luật đấu thầu năm 2005, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009. Cụ thể, Luật đấu thầu năm 2013 có nhiều tiến bộ vượt bậc trong việc nâng cao tính công khai, minh bạch triệt để hoạt động đấu thầu, trong đó có gắn phân cấp với trách nhiệm giải trình

Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu có hiệu lực thi hành ngày 15/8/2014

       Công ty CP Giáo Dục Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu. Khóa tập huấn phổ biến những điểm mới căn bản của Luật đấu thầu năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014 và Nghị định 63/214/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về Lựa chọn nhà thầu.

Thông tin về khóa học cụ thể như sau:

Đối tượng tham dự lớp bồi dưỡng chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu:

 Cán bộ làm công tác quản lý đấu thầu trong các cơ quan Nhà nước, các ban quản lý dự án, các Doanh nghiệp, các tổ chức tư vấn đấu thầu; các chủ đầu tư; bên mời thầu và các nhà thầu.

Địa điểm học lớp bồi dưỡng chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu: 

- Tại Hải Phòng - Hà Nội - Đà Nẵng - Tp.Hồ Chí Minh 

- Tại đơn vị của Quý cơ quan hoặc Doanh nghiệp có nhu cầu.

 Liên Hệ : 0973 86 86 00

* Giảng viên lớp bồi dưỡng chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu:

 

 Các giảng viên là chuyên gia đấu thầu của Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và đầu tư; Viện kinh tế Xây dựng – Bộ Xây dựng,…

Thời gian:  03 ngày

* Kinh phí lớp bồi dưỡng chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu: 

1.000.000đ/ 1 học viên/ 1 khóa (tại Hà Nội)

1.000.000đ/ 1 học viên/ 1 khóa (tại Đà Nẵng, HCM)     

 Học phí đã bao gồm: tài liệu, chứng chỉ cuối khóa

 

Nội Dung : 

- Tổng quan về Lựa chọn Nhà thầu

- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

- Quy trình lựa chọn nhà thầu

- Lựa chọn nhà thầu qua mạng

- Hợp đồng

Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu

 

 

       Công ty CP Giáo dục Việt Nam sẽ thông báo chương trình tập huấn cụ thể đến từng học viên trong giấy báo sau khi nhận được phiếu đăng ký tham dự.

Học viên được cấp CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU của Công ty nếu tham gia đầy đủ trong suốt thời gian khoá học và đạt yêu cầu sau khi kiểm tra, sát hạch.

 

 Liên hệ đăng ký học:

 

 

Cách 1: Click   gặp tư vấn tuyển sinh bằng điện thoại

Cách 2: Click  để được tư vấn miễn phí

                    

 

                          Mẫu Mới