Đào tạo kiến thức bất động sản

, đào tạo an toàn lao động ,đào tạo kế toán, đào tạo nghiệp vụ sư phạm, đào tạo tin học, đào tạo ngoại ngữ, dịch thuật, đào tạo dài hạn, liên thông cao đẳng đại học.

Đào tạo An toàn lao động cho giảng viên

 

MỞ  LỚP AN TOÀN LAO ĐỘNG DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

 

Kính gửi :Quý học viên!

 

Căn cứ theo nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội Sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội;

Căn cứ theo thông tư 31/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

 Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam tổ chức mở lớp: “Huấn luyện cho  người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động " cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham dự: Theo điều 22 Chương I của Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018

a. Huấn luyện hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động:

 

Người có trình độ  Đại học trở lên và có ít nhất 3 năm  hoặc Trình độ cao đẳng

 

trở lên và có ít nhất 04 năm


làm công việc nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật, thanh tra, kiểm tra,

 

quản lý về an toàn, vệ sinh


lao động.

 

b. Huấn luyện nội dung nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động và nội

 

dung kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động:

 

Người có trình độ Đại học trở lên và có ít nhất 03 năm hoặc cao đẳng trở lên và

 

có ít nhất 04 năm làm công việc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện công tác

 

an toàn, vệ sinh lao động; Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động tại

 

doanh nghiệp không thuộc điểm a, điểm b Khoản này và có ít nhất 05 năm làm

 

công việc an toàn, vệ sinh lao động.


 

c. Huấn luyện Nội dung lý thuyết chuyên ngành:

 

Người có trình độ từ Đại học trở lên  có chuyên môn phù hợp với chuyên ngành

 

huấn luyện và có ít nhất 03 năm hoặc Trình độ Cao đẳng có chuyên môn phù

 

hợp với chuyên ngành huấn luyện và có ít nhất 04 năm làm công việc xây

 

dựng, tổ chức triển khai thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động.

2. Thời gian: 48h  ( Thứ 7 và Chủ nhật)

3. Địa điểm học: Quận Bình Thạnh

4. Kinh phí : 3.500.000đ. Chi phí trên bao gồm : Chi phí học, tài liệu học, hóa đơn tài chính.

5. Chứng chỉ cuối khóa: Học viên tham dự khóa Huấn luyện và sát hạch đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng nhận hoàn thành khóa học “Huấn luyện người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động” theo quy định.

Hồ sơ bao gồm: 02 Bằng TN Đại học, 02 CMND, 04 ảnh 3x4, 02 giấy xác nhận năm kinh nghiệm,    ( tất cả đều bản đỏ, sao y công chứng)

 

 

Thông tin tài khoản:  Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam

 

Tài khoản : 11720661874011 - Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ

thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Trung tâm huấn luyện ATLĐ – Công ty CP Giáo Dục Việt Nam

Địa chỉ : Số 195 Nguyễn Gia Trí, P.25, Q.Bình Thạnh

Điện thoại: 0973 86 86 00 / 0902 86 86 00 ( Ms Hà )

Email: havt@giaoducvietnam.edu.vn

  

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Cách 1: Click   gặp tư vấn tuyển sinh bằng điện thoại

Cách 2: Click  để được tư vấn miễn phí