Đào tạo kiến thức bất động sản

, đào tạo an toàn lao động ,đào tạo kế toán, đào tạo nghiệp vụ sư phạm, đào tạo tin học, đào tạo ngoại ngữ, dịch thuật, đào tạo dài hạn, liên thông cao đẳng đại học.

Đào tạo Kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp

  

THÔNG BÁO TUYỂN SINH


LỚP HỌC CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

* Mục tiêu lớp học chứng chỉ nghiệp vụ kế toán trưởng hành chính sự nghiệp:

 

- Trang bị, cập nhật và hệ thống hoá những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về quản lý kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán cho những đối tượng thuộc diện bồi dưỡng kế toán trưởng nhằm nâng cao năng lực quản lý kinh tế, tài chính, tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán và chỉ đạo thực hiện công việc kế toán trong đơn vị.


- Tiêu chuẩn hoá chuyên môn, nghiệp vụ tài chính, kế toán, kiểm toán và trình độ tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán đối với đội ngũ kế toán trưởng trong nền kinh tế quốc dân.

* Đối tượng tuyển sinh lớp học chứng chỉ nghiệp vụ kế toán trưởng hành chính sự nghiệp  :

 - Tốt nghiệp chuyên ngành Tài Chính – Kế toán

 - Tốt nghiệp Đại học có ít nhất là 02 năm (24 tháng) công tác thực tế trở lên.Hoặc tốt nghiệp Trung học, Cao đẳng có ít nhất là 03 năm (36 tháng) công tác thực tế trở lên.


* Chương trình đào tạo lớp học chứng chỉ nghiệp vụ kế toán trưởng hành chính sự nghiệp :

 

 

Nội dung :
Phần I: Kiến thức chung
Chuyên đề 1:  Pháp luật về kinh tế áp dụng cho các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước
Chuyên đề 2: Tổ chức quản lý dự toán, cấp phát,quyết toán thu – chi ngân sách NN,Đơn vị có sử dụng kinh phí NSNNvà đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN
Chuyên đề 3: Mở và quản lý tài khoản,kiểm soát chi NSNN qua kho bạc Nhà nước
Chuyên đề 4: Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN

Phần II: Kiến thức Nghiệp vụ
Chuyên đề 5: Pháp luật về kế toán, tổ chức công tác kế toán trưởng
Chuyên đề 6: Kế toán NSNN và hoạt động 
Chuyên đề 7:Kế toán đơn vị có sử dụng NSNN và không sử dụng NSNN.
Chuyên đề 8: Báo cáo tài chính,báo cáo quyết toán đơn vị Hành chính sự nghiệp
Chuyên đề 9:Phân tích BCTC đơn vị thu – chi NSNN và đơn vị không thu chi NSNN
Chuyên đề 10: Kiểm toán BCTC,báo cáo quyết toán đơn vị HCSN.
  
 

* Giảng viên: Các chuyên gia và giảng viên đã tham gia giảng dậy nhiều khóa học của Trung tâm kế toán Quốc gia, có kiến thức lý luận và nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực ở Bộ Tài chính, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường đại học Luật, Trường Cao đẳng Tài chính và Quản trị kinh doanh.....

* Môi trường học tập: Phòng học rộng rãi, thoáng mát, được trang bị đầy đủ máy chiếu, điều hoà, thang máy hiện đại....đảm bảo tiêu chí Học tập và làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp

 

 

 * Chứng chỉ tốt nghiệp: Kết thúc khoá học, học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ của Bộ tài chính phát hành (Chứng chỉ này là điều kiện để bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng theo quy định tại khoản 2 Điều 53 Luật Kế toán).       
 

* Thủ tục nhập học lớp học chứng chỉ nghiệp vụ kế toán trưởng hành chính sự nghiệp:

 

              + 01 đơn xin nhập học 
(theo mẫu) có dán ảnh đóng dấu giáp lai xác nhận của thủ trưởng cơ quan công tác               
              + 01 Bằng tốt nghiệp phôtô công chứng.
              + 01 chứng minh nhân dân phôtô
              + 04 ảnh 3x4cm (chụp không quá 06 tháng)                  

* Học phí: 2.500.000/ khóa. 
 

 Liên hệ đăng ký học: 0973 86 86 00

 

 

 
Cách 1: Click   gặp tư vấn tuyển sinh bằng điện thoại
Cách 2: Click  để được tư vấn miễn phí