Đào tạo kiến thức bất động sản

, đào tạo an toàn lao động ,đào tạo kế toán, đào tạo nghiệp vụ sư phạm, đào tạo tin học, đào tạo ngoại ngữ, dịch thuật, đào tạo dài hạn, liên thông cao đẳng đại học.

Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng

 THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng

                                          

1.Thời gian: khai giảng hàng tháng

2.Đối tượng tham gia:

- Công chức lãnh đạo cấp phòng hoặc được quy hoạch lãnh đạo cấp phòng và tương đương của các đơn vị thuộc/ trực thuộc các bộ, ban ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,các sở ban ngành trực thuộc tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân câc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các phòng ban, đơn vị thuộc, trực thuộc huyện ủy, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Viên chức, lãnh đạo quản lý cấp phòng,hoặc được quy hoạch lãnh đạo, quản lý cấp phòng, khoa, ban hoặc các đơn vị tương đương của đơn vị sự nghiệp công lập, người đứng dầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan chuyên môn, thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đối tượng khác có nhu cầu bồi dưỡng.

3. Chương trình học: Thực hiện theo chương trình do Bộ Nội vụ ban hành

4. Kinh phí: 3.000.000đ/học viên/khóa

5. Hồ sơ:

– Phiếu đăng ký có dán 2 ảnh

– Bằng tốt nghiệp công chứng

– 01 CMND công chứng

 Thông tin đăng ký khóa học xin vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 0973 86 86 00 ( Cô Hà )

Email: havt@giaoducvietnam.edu.vn