Đào tạo kiến thức bất động sản

, đào tạo an toàn lao động ,đào tạo kế toán, đào tạo nghiệp vụ sư phạm, đào tạo tin học, đào tạo ngoại ngữ, dịch thuật, đào tạo dài hạn, liên thông cao đẳng đại học.

Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng

 THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng

                                                     Kính gửi: Quý Cơ quan!

 

1.Thời gian: khai giảng hàng tháng

2.Đối tượng tham gia:

-Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các cơ quan, đơn vị.

-Cán bộ dự nguồn lãnh đạo cấp phòng và tương đương

3. Chương trình học: Thực hiện theo chương trình do Bộ Nội vụ ban hành

4. Kinh phí: 3.200.000đ/học viên/khóa

5. Hồ sơ:

– Phiếu đăng ký

– Bằng tốt nghiệp công chứng

– 03 ảnh 3x4 – 01 CMND công chứng

–Quyết định cử đi học ( nếu có)

 Thông tin đăng ký khóa học xin vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 0973 86 86 00 ( Cô Hà )

Email: havt@giaoducvietnam.edu.vn