Đào tạo kiến thức bất động sản

, đào tạo an toàn lao động ,đào tạo kế toán, đào tạo nghiệp vụ sư phạm, đào tạo tin học, đào tạo ngoại ngữ, dịch thuật, đào tạo dài hạn, liên thông cao đẳng đại học.

Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nnước ngạch Chuyên viên

 

1.Thời gian: liên hệ 0973 86 86 00 ( học online)

2.Đối tượng tham gia:

-Công chức ngạch chuyên viên và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch,tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập chưa có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

-Công chức giữ ngạch cán sự và tương đương, có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự và đủ điều kiện thi nâng ngạch lên chuyên viên.

-Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch, tài chính của đơn vị sư nghiệp công lập có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự và đủ điều kiện thăng hạng lên hạng III

3. Chương trình học:

Thực hiện theo quyết định số 420/QĐ-BNV, ngày 02/06/2022 của bộ nội vụ về việc ban hành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương.

4. Kinh phí: 2.700.000đ/học viên/khóa

5. Hồ sơ :

01 Phiếu đăng ký có dán ảnh,.

01 Bằng Đại học công chứng

01 CMND công chứng

6. Hồ sơ : Cuối khóa học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ Bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên ( chứng chỉ là điều kiện cần để thi hoặc xét nâng ngạch hoặc bổ nhiệm trên toàn quốc)

 

Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên chính

 

1.Thời gian: liên hệ 0973 86 86 00 ( học online)

2.Đối tượng tham gia:

-Công chức ngạch chuyên viên và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch,tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập chưa có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

-Công chức giữ ngạch cán sự và tương đương, có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự và đủ điều kiện thi nâng ngạch lên chuyên viên.

-Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch, tài chính của đơn vị sư nghiệp công lập có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự và đủ điều kiện thăng hạng lên hạng III

3. Chương trình học:

Thực hiện theo quyết định số 421/QĐ-BNV, ngày 02/06/2022 của bộ nội vụ về việc ban hành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương.

4. Kinh phí: 3.000.000đ/học viên/khóa

5. Hồ sơ :

01 Phiếu đăng ký có dán ảnh,.

01 Bằng Đại học công chứng

01 CMND công chứng

01 Chứng chỉ chuyên viên ( công chứng)

6. Hồ sơ : Cuối khóa học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ Bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính ( chứng chỉ là điều kiện cần để thi hoặc xét nâng ngạch hoặc bổ nhiệm trên toàn quốc)

Thông tin đăng ký khóa học xin vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 0973 86 86 00 ( Cô Hà )

Email: havt@duyenhai.edu.vn