Đào tạo kiến thức bất động sản

, đào tạo an toàn lao động ,đào tạo kế toán, đào tạo nghiệp vụ sư phạm, đào tạo tin học, đào tạo ngoại ngữ, dịch thuật, đào tạo dài hạn, liên thông cao đẳng đại học.

Đào tạo nghiệp vụ đấu thầu qua mạng

 THÔNG BÁO MỞ LỚP NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU QUA MẠNG

                           Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu xây dựng;
                   Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014.  Luật này gồm 13 chương với 96 điều được xây dựng trên cơ sở sửa đổi toàn diện Luật đấu thầu năm 2005, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009.
                           Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng, trong đó tại Khoản 1 Điều 37 có nêu rõ kể từ ngày 01/7/2016 nhà thầu, nhà đầu tư chưa có xác nhận đăng ký thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia sẽ không được tham dự thầu.
 
 Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam thông báo mở lớp “Nghiệp vụ Đấu thầu qua mạng ” cụ thể như sau :
 
 
 Nội dung  khóa học:

Chuyên đề 1: Giới thiệu tổng quát về Hệ thống đấu thầu qua mạng

·           Giới thiệu Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLTT-BKH-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ tài chính quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng có hiệu lực từ ngày 01/11/2015.

·           Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

·           Giới thiệu trang chủ Hệ thống Đấu thầu qua mạng

·           Chức năng của bên mời thầu

·           Công nghệ bảo mật

·           Các phân hệ chức năng của Hệ thống đấu thầu qua mạng

Chuyên đề 2: Đăng ký người dùng bên mời thầu; Đăng thông báo mời thầu và cho phép tải Hồ sơ mời thầu

·           Đăng ký người ung đối với bên mời thầu

·           Đăng tải thông báo mời thầu

·           Cho phép đăng tải hồ sơ mời thầu

Chuyên đề 3Quy trình

·      Quy trình tải hồ sơ mời thầu, nộp hồ sơ dự thầu của Nhà thầu

·      Mở thầu qua mạng của bên mời thầu

·      Tra cứu kết quả mời thầu dành cho Nhà thầu

Học phí : 1.400.000đ/hv

CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:

Điện thoại: 0973 86 86 00 

Email: havt@giaoducvietnam.edu.vn

Website: http://hcm.giaoducvietnam.edu.vn

 


 Hình ảnh khóa học

 

        Thạc sĩ : Phạm Thy Hùng (Giám đốc, Trung tâm đấu thầu qua mạng quốc gia, Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư)