Đào tạo kiến thức bất động sản

, đào tạo an toàn lao động ,đào tạo kế toán, đào tạo nghiệp vụ sư phạm, đào tạo tin học, đào tạo ngoại ngữ, dịch thuật, đào tạo dài hạn, liên thông cao đẳng đại học.

Đào tạo lập trình Pascal

 

LẬP TRÌNH PASCAL
 
MỤC TIÊU CỦA KHOÁ HỌC
            Pascal là ngôn ngữ lập trình cơ bản, làm nền tảng cho tất cả các ngôn ngữ lập trình khác. Ngôn ngữ lập trình Pascal cũng là ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới. Học Pascal sẽ giúp cho bạn có hướng tư duy lập trình tốt, bước đầu hình thành cách xây dựng, giải quyết bài toán lập trình. Pascal chính là tiền đề cho định hướng phát triển lập trình của bạn
NỘI DUNG KHOÁ HỌC
·         Tổng quan về PASCAL: Các khái niệm cơ bản nhất: (Từ khoá, cách khai báo biến, hằng và cấu trúc chương trình PASCAL) _ Giúp bạn hình dung ra thế nào là lập trình.
·         Các cấu trúc chương trình cơ bản: Các trúc điều kiện (IF … THEN; CASE … OF); Cấu trúc lặp (FOR … TO … DO; FOR … DOWNTO … DO; WHILE … DO; REPEAT … UNTIL …)
·         Chương trình con (Hàm _ FUNCTION; Thủ tục _ PROCEDURE)
·         Phân biệt sự khác nhau, cách khai báo và cách truyền tham số cho chương trình con
·         Làm việc với xâu ký tự (STRING)
·         Các thao tác với mảng (ARRAY)
·         Dữ liệu kiểu cấu trúc (RECORD _ Bản ghi) và một số giải thuật với bản ghi.
THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 25 buổi/khóa.
HỌC PHÍ: 450.000đ/khóa.
Quyền lợi của học viên:
-          Tặng ngay 100.000đ khi đăng ký trực tiếp tại văn phòng công ty.
-          Giảm 20% học phí cho học viên có bạn bè giới thiệu, Đăng ký chương trình tiếp theo hoặc đăng ký từ 3-5 người.
-          Giảm 30% học phí cho đối tượng là hộ nghèo và con em các đối tượng chính sách (có xác nhận của địa phương) hoặc đăng ký học nhóm từ 6 người trở lên.
-          Học viên được thi cấp chứng chỉ cuối khóa học của BGD&ĐT.             
-          Được phát giáo trình và tài liệu liên quan của khóa học.
-          Được bảo lưu khóa học tối đa 06 tháng.
-          Được thực hành máy và truy cập Internet miễn phí vào tất cả các ngày thứ 7 và chủ nhật.
-          Được chuyển ca, chuyển lớp phù hợp với công việc và có thể chuyển nhượng thẻ cho người khác.

 

 Liên hệ đăng ký học:

 

Cách 1: Click   gặp tư vấn tuyển sinh bằng điện thoại

Cách 2: Click  để được tư vấn miễn phí

 

Chuyên cung cấp giải pháp :

Phần mềm quản lý bán hàng Tiger

SiteMap