Đào tạo kiến thức bất động sản

, đào tạo an toàn lao động ,đào tạo kế toán, đào tạo nghiệp vụ sư phạm, đào tạo tin học, đào tạo ngoại ngữ, dịch thuật, đào tạo dài hạn, liên thông cao đẳng đại học.

Cấu trúc bài thi Toeic

Cấu trúc bài thi TOEIC gồm 200 câu hỏi trắc nghiệm, thực hiện trong hai giờ. Bài thi được chia thành hai phần:

+ Phần nghe hiểu qua băng cassett gồm 100 câu thi trong 45 phút, chia làm bốn phần nhỏ. Trong đó, phần hình ảnh có 20 câu hỏi, phần câu hỏi-trả lời: 30 câu, phần hội thoại: 30 câu và 20 câu trong phần đoạn thông tin ngắn. Thí sinh nghe các đoạn miêu tả, câu hỏi, hội thoại ngắn, sau đó sẽ trả lời các câu hỏi dựa trên nội dung đã nghe.

+ Phần Đọc  hiểu gồm 100 câu hỏi dưới dạng viết được in trong cuốn đề thi. Thí sinh đọc thông tin và trả lời các câu hỏi dựa vào nội dung đã đọc trong cuốn đề thi. Phần đọc hiểu có thời gian thi là 75 phút, với ba phần nhỏ: hoàn thành câu: 40 câu, tìm lỗi trong câu: 20 câu và đọc hiểu: 40 câu. Ngoài thời gian thi chính thức, Thí sinh có thêm 30 phút để hoàn thành các câu hỏi về phần thông tin cá nhân.

Kết quả thi của mỗi thí sinh có ba điểm: điểm nghe hiểu, điểm đọc hiểu và tổng điểm. Mỗi phần đọc hiểu và nghe hiểu có thang điểm từ 5 đến 495 vì vậy tổng điểm sẽ từ 10 đến 990. TOEIC có một tài liệu hướng dẫn là cuốn "Can-Do Guide" do ETS phát hành giới thiệu vị trí công việc đòi hỏi người thực hiện phải đạt được điểm số TOEIC nhất định. Thông qua điểm số TOEIC đạt được của từng người có thể xác định mức độ năng lực sử dụng tiếng Anh của từng cá nhân một cách cụ thể và rõ ràng.

Sau một thời gian nghiên cứu, Viện khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS – Educational Testing Service) đã thiết kế lại bài thi TOEIC. Bài thi TOEIC mới vẫn giống bài thi TOEIC cũ về: thời gian thi, cách thức thi trên giấy và bút chì, mức độ khó của đề thi. Thang điểm của TOEIC mới vẫn giữ nguyên, điểm số của hai bài thi TOEIC cũ và mới hoàn toàn tương đương nhau. Bên dưới là bảng só sánh bài thi TOEIC cũ và mới:

 

 

TOEIC cũ

TOEIC mới

Phần nghe hiểu: 100 câu

Phần nghe hiểu: 100 câu

Hình ảnh: 20 câu

Hình ảnh: 10 câu

Hội thoại ngắn: 30 câu

(30 đoạn hội thoại, mỗi đoạn có 1 câu hỏi tương ứng)

Hội thoại: 30 câu

(10 đoạn thông tin, mỗi đoạn có 3 câu hỏi tương ứng)

Đoạn thông tin: 20 câu

Đoạn thông tin ngắn: 30 câu (10 đoạn thông tin, mỗi đoạn có 3 câu hỏi tương ứng)

Phần đọc hiểu: 100 câu

Phần đọc hiểu: 100 câu

Hoàn thành câu: 40 câu

Hoàn thành câu: 40 câu

Tìm lỗi trong câu: 20 câu

Phần hoàn thành đoạn văn: 12 câu

Đọc hiểu: 40 câu

Đoạn đơn: 28 câu (7-10 đoạn văn, mỗi đoạn có 2-5 câu hỏi)

Đoạn kép: 20 câu (4 đoạn kép, mỗi đoạn có 5 câu hỏi).

 

 

 Liên hệ đăng ký học:

 

Cách 1: Click   gặp tư vấn tuyển sinh bằng điện thoại

Cách 2: Click  để được tư vấn miễn phí

Chuyên cung cấp giải pháp :

Phần mềm quản lý bán hàng Tiger

SiteMap