Đào tạo kiến thức bất động sản

, đào tạo an toàn lao động ,đào tạo kế toán, đào tạo nghiệp vụ sư phạm, đào tạo tin học, đào tạo ngoại ngữ, dịch thuật, đào tạo dài hạn, liên thông cao đẳng đại học.

Chứng chỉ Toeic phân theo mức độ

Màu nâu(220-465)

Màu xanh cốm(xanh lá cây)(470-725)

Màu xanh lam(730-855)

Màu vàng(860-990)

 

Chuyên cung cấp giải pháp :

Phần mềm quản lý bán hàng Tiger

SiteMap