Đào tạo kiến thức bất động sản

, đào tạo an toàn lao động ,đào tạo kế toán, đào tạo nghiệp vụ sư phạm, đào tạo tin học, đào tạo ngoại ngữ, dịch thuật, đào tạo dài hạn, liên thông cao đẳng đại học.

Nghiệp vụ sư phạm giảng viên dạy cao đẳng đại học

 

CÁC KHÓA HỌC CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM ONLINE 

NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIẢNG VIÊN ĐH, CĐ

Khóa học cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng viên cho giảng viên dạy đại học – cao đẳng được tổ chức theo thông tư số 12/2013/TT-BGD&ĐT ngày 12/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Với trình độ chuyên môn và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng viên này, các giảng viên có đủ điều kiện để giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng (hoặc một số cơ sở giáo dục khác)

KHÓA HỌC DÀNH CHO

Là giảng viên các học viện, trường đại học cao đẳng nhưng chưa qua đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Những người có trình độ từ đại học trở lên, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, có nguyện vọng trở thành giảng viên các trường đại học, cao đẳng.

Những người đang làm việc tại các viện nghiên cứu khoa học, các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất có trình độ từ đại học trở lên, có nguyện vọng làm giảng viên thỉnh giảng tại các trường đại học, cao đẳng.

Sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi các trường đại học; có phẩm chất tốt, có nguyện vọng trở thành giảng viên các trường đại học, cao đẳng.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Tổng khối lượng kiến thức tối thiểu: 20 tín chỉ (15 tín chỉ bắt buộc và 05 tín chỉ tự chọn)

Lưu ý: Theo hướng dẫn của Thông tư số 12/2013/TT-BGD&ĐT thì có thể miễn một số tín chỉ đối với giảng viên đang tham gia giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học (Liên hệ trung tâm đào tạo để được tư vấn chi tiết)

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỌC

 • Phiếu đăng ký học (Theo mẫu)
 • Bản photo CMND/CC (công chứng)
 • Bản photo bằng tốt nghiệp ĐH (bản công chứng)
 • 02 ảnh 3 x 4cm (01 ảnh dán vào phiếu đăng ký học, 02 ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh ở mặt sau ảnh).

HỌC PHÍ & PHƯƠNG THỨC HỌC – THI

Học phí: 2.200.000đ/hv

Khai giảng: tuyển sinh liên tục hàng tháng

Ca học: Tối 2 – 4 – 6 hoặc T7 – CN

Hình thức học: Online và Offline (trực tuyến đào tạo từ xa hoặc học tập chung theo nhu cầu)

NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

Khóa học cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy tiểu học được tổ chức theo Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05/04/2021 của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo

Ban hành kèm theo thông tư là chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học.

KHÓA HỌC DÀNH CHO

Những người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học (Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Ngoại ngữ).

Các tổ chức và cá nhân liên quan có nhu cầu bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Ban hành kèm theo thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05/04/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Khối lượng chương trình: 35 tín chỉ bao gồm 31 tín chỉ bắt buộc và 4 tín chỉ tự chọn. 

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỌC

 • Phiếu đăng ký (theo mẫu)
 • Bản sao bằng cử nhân (có chứng thực)
 • Bản sao CCCD/CMND (có chứng thực)
 • 02 ảnh thẻ 3×4

HỌC PHÍ & PHƯƠNG THỨC HỌC – THI

Học phí: 6.300.000đ /hv (180.000đ/1TC)

Khai giảng: tuyển sinh liên tục hàng tháng

Ca học: Tối 2 – 4 – 6 hoặc T7 – CN

Hình thức học: Online và Offline (trực tuyến đào tạo từ xa hoặc học tập chung theo nhu cầu)

NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN THCS, THPT

Khóa học cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy trung cấp cơ sở – trung học phổ thông được tổ chức theo Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/04/2021 của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo.

Ban hành kèm theo thông tư là chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông. 

KHÓA HỌC DÀNH CHO

Những người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với một trong các môn học của cấp THCS, cấp THPT có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS/ THPT.

Các tổ chức và cá nhân liên quan có nhu cầu bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Ban hành kèm theo thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/04/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Khối lượng chương trình: 34 tín chỉ bao gồm 32 tín chỉ bắt buộc và 02 tín chỉ tự chọn.

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỌC

 • Phiếu đăng ký (theo mẫu)
 • Bản sao bằng cử nhân (có chứng thực)
 • Bản sao CCCD/CMND (có chứng thực)
 • 02 ảnh thẻ 3×4

HỌC PHÍ & PHƯƠNG THỨC HỌC – THI

Học phí: 6.120.000đ/hv (180.000đ/1TC)

Khai giảng: tuyển sinh liên tục hàng tháng

Ca học: Tối 2 – 4 – 6 hoặc T7 – CN

Hình thức học: Online và Offline (trực tuyến đào tạo từ xa hoặc học tập chung theo nhu cầu)

NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ (SƠ CẤP)

Khóa học cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề cho giáo viên dạy sơ cấp nghề được tổ chức theo Thông tư số 38/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội.

Ban hành kèm theo thông tư là chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm nghề cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp nghề.

KHÓA HỌC DÀNH CHO

Nhà giáo dạy trình độ sơ cấp thuộc đối tượng bồi dưỡng đạt chuẩn;

Những người có nhu cầu trở thành nhà giáo dạy trình độ sơ cấp.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo nghiệp vụ sư phạm dạy nghề cho giáo viên dạy sơ cấp nghề được tổ chức theo thông tư số 38/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội

Thời lượng: 160 giờ (Một giờ học lý thuyết là 45 phút; một giờ học thực hành, thảo luận là 60 phút; một giờ học tích hợp là 60 phút).

 • Lý thuyết: 50 giờ.
 • Thực hành, thảo luận, bài tập: 104 giờ.
 • Kiểm tra: 06 giờ.

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỌC

 • Phiếu đăng ký học (Theo mẫu)
 • Bản photo CMND/CC (công chứng)
 • Bản photo bằng tốt nghiệp (bản công chứng)
 • 02 ảnh 3 x 4cm (01 ảnh dán vào phiếu đăng ký học, 02 ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh ở mặt sau ảnh).

HỌC PHÍ & PHƯƠNG THỨC HỌC – THI

Học phí: 2.500.000đ/hv

Khai giảng: tuyển sinh liên tục hàng tháng

Ca học: Tối 2 – 4 – 6 hoặc T7 – CN

Hình thức học: Online và Offline (trực tuyến đào tạo từ xa hoặc học tập chung theo nhu cầu)

NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ (TC, CĐ)

Khóa học cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề cho giáo viên dạy trung cấp – cao đẳng nghề được tổ chức theo Thông tư số 28/2018/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội.

Ban hành kèm theo thông tư là chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm nghề cho nhà giáo dạy trình độ trung cấp, dạy trình độ cao đẳng nghề.

KHÓA HỌC DÀNH CHO

Những người có nhu cầu trở thành nhà giáo dạy trình độ trung cấp, cao đẳng

Nhà giáo đã có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp có nhu cầu trở thành nhà giáo dạy trình độ trung cấp;

Nhà giáo đã có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ trình độ trung cấp có nhu cầu trở thành nhà giáo dạy trình độ cao đẳng.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo nghiệp vụ sư phạm dạy nghề cho giáo viên dạy trung cấp – cao đẳng nghề được tổ chức theo thông tư số 28/2018/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội.

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỌC

 • Phiếu đăng ký học (Theo mẫu)
 • Bản photo CMND/CC (công chứng)
 • Bản photo bằng tốt nghiệp (bản công chứng)
 • 02 ảnh 3 x 4cm (01 ảnh dán vào phiếu đăng ký học, 02 ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh ở mặt sau ảnh).

HỌC PHÍ & PHƯƠNG THỨC HỌC – THI

Học phí: 2.500.000đ/hv

Khai giảng: tuyển sinh liên tục hàng tháng

Ca học: Tối 2 – 4 – 6 hoặc T7 – CN

Hình thức học: Online và Offline (trực tuyến đào tạo từ xa hoặc học tập chung theo nhu cầu)

NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM MẦM NON

Khóa học cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm mần non là chương trình dành người học có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên. Hoặc những cán bộ viên chức, giáo viên, nhân viên chưa qua công tác bồi dưỡng nghiệp vụ đang công tác trong các cơ sở giáo dục mầm non.

Chương trình đào tạo thiết kế được quy định tại Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Thời lượng chương trình: 300 tiết. Chương trình đào tạo thiết kế được quy định tại Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 • Tâm lý học mầm non
 • Sinh lý trẻ mầm non
 • Chăm sóc, vệ sinh và dinh dưỡng cho trẻ mầm non
 • Giao tiếp sư phạm mầm non
 • Hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non
 • Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non
 • Đánh giá trong giáo dục mầm non
 • Thực tập tại cơ sở giáo dục mầm non

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỌC

 • Phiếu đăng ký học (Theo mẫu)
 • Bản photo CMND/CC (công chứng)
 • Bản photo bằng tốt nghiệp (bản công chứng)
 • 02 ảnh 3 x 4cm (01 ảnh dán vào phiếu đăng ký học, 02 ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh ở mặt sau ảnh).

HỌC PHÍ & PHƯƠNG THỨC HỌC – THI

Học phí: 3.000.000đ/hv

Khai giảng: tuyển sinh liên tục hàng tháng

Ca học: Tối 2 – 4 – 6 hoặc T7 – CN

Hình thức học: Online và Offline (trực tuyến đào tạo từ xa hoặc học tập chung theo nhu cầu)

LIÊN HỆ VÀ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỌC

Các khóa học cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm được tổ chức học trực tiếp tại các cơ sở đào tạo của trường hoặc học online từ xa qua Google Meet (Dùng laptop, điện thoại … kết nối internet).

 Liên hệ đăng ký học:

 

Cách 1: Click   gặp tư vấn tuyển sinh bằng điện thoại

Cách 2: Click  để được tư vấn miễn phí