LỚP HỌC BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH

Đào tạo kiến thức bất động sản

, đào tạo an toàn lao động ,đào tạo kế toán, đào tạo nghiệp vụ sư phạm, đào tạo tin học, đào tạo ngoại ngữ, dịch thuật, đào tạo dài hạn, liên thông cao đẳng đại học.

Lớp học Bồi dưỡng QLHC Nhà nước- CV chính

 

 

               SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TP HÀ NỘI

CÔNG TY CP GIÁO DỤC VIỆT NAM

                 Số: 9415/ĐHNV-QLĐT

V/v: Mở lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tp HCM, ngày  tháng  năm

 

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

LỚP HỌC BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định 18/2010/NĐ-CP ngày 5/3/2010 của Chính phủ về đào tạo bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Thông tư 19/2014/TT-BNV ngày 4/12/2014 của Bộ Nội vụ quy định, hướng dẫn công tác

đào tạo, bồi dưỡng viên chức; Căn cứ  Công văn 1020/TĐTBD - ĐTBD ngày 12/08/2014 về việc

hợp tác đào tạo giữa  Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam với Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán

bộ, công chức - Bộ Nội vụ. Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của các cán bộ công chức viên

chức, Chúng tôi xin thông báo tổ chức các khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch

Chuyên viên chính như sau:

1.      Đối tượng tham dự lớp học bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính

-         Lãnh đạo cấp Vụ và tương đương, Lãnh đạo cấp Sở và tương đương, Lãnh đạo cấp phòng và

tương đương.

-         Chuyên viên chính và tương đương chưa qua khóa học bồi dưỡng kiến thức QLNN chương

trình chuyên viên chính;

-         Chuyên viên và tương đương có thời gian giữ ngạch chuyên viên và tương đương từ 06 năm trở

lên (đối với diện quy hoạch thì từ 03 năm trở lên)

-         Đối với các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp nhà nước: là cán bộ có

mức lương tương đương từ 3,00 trở lên; Đối với các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang: là cán bộ,

quân nhân tham gia quản lý có hàm cấp từ Thượng úy trở lên.

2. Nội dung chương trình lớp học bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính:

Thực hiện theo chương trình do Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết

định 900/QĐ-BNV ngày 06 tháng 8 năm 2013 và Quyết định số 975/QĐ-BNV, ngày 28 tháng  08

năm 2013  của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

3. Văn bằng chứng chỉ: Kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ đào tạo

bồi dưỡng Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính do Trường đào tạo bồi dưỡng Cán bộ,

Công chức – Bộ Nội Vụ theo quy định của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

4. Kinh phí :

TP HCM: 4.000.000đ/khóa học 

5. Thời lượng: 02 tháng (Thứ 7, chủ nhật).

6. Thời lượng:HỒ SƠ LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC: 

A/. Lớp chuyên viên:

- 01 phiếu đăng ký (theo mẫu)

- 01 bằng tốt nghiệp - Đại học hoặc Cao đẳng (công chứng)

- 01 quyết định lương, QĐ bổ nhiệm hoặc HĐ lao động ( bản photo)

- 01 chứng minh nhân dân (bản photo)

- 03 hình 3x4 (sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, Nơi sinh)

 

B/. Lớp Chuyên viên chính:

- 01 phiếu đăng ký (theo mẫu)

- 01 bằng tốt nghiệp - Đại học, Cao đẳng (công chứng)

- 01 quyết định lương, QĐ bổ nhiệm hoặc HĐ lao động ( bản photo)

- 01 chứng minh nhân dân (bản photo)

- 03 hình 3x4 (sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, Nơi sinh)

 

- 01 Chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (photo) Hoặc Quyết định cử đi học của cơ quan Hoặc quyết định giữ ngạch chuyên viên 05 năm( photo)

7. Địa điểm học và đăng ký học: Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam       

8.Địa điểm học : Số 12 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, HCM ( đoạn số 300 đường 3/2)

9. Địa điểm học: Số 195 Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, HCM

               Hotline: 0973 86 86 00 (Ms Hà ) / Mail : havt@giaoducvietnam.edu.vn

 Liên hệ đăng ký học:

 

Cách 1: Click   gặp tư vấn tuyển sinh bằng điện thoại

Cách 2: Click  để được tư vấn miễn phí

 

 

 

Chuyên cung cấp giải pháp :

Phần mềm quản lý bán hàng Tiger

SiteMap