Đào tạo kiến thức bất động sản

, đào tạo an toàn lao động ,đào tạo kế toán, đào tạo nghiệp vụ sư phạm, đào tạo tin học, đào tạo ngoại ngữ, dịch thuật, đào tạo dài hạn, liên thông cao đẳng đại học.

LỚP CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN

 

 

 THÔNG BÁO

TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN

1.   Đối trượng và chương trình bồi dưỡng

a. Đội tượng: Tất cả các giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục

b. Chương trình bồi dưỡng Giảng viên chính ( hạng II), giảng viên( hạng III)

- Giảng viên chính (hạng II), giảng viên (hạng III); thực hiện theo Quyết định số 1612/QĐ-BGDĐT; 1613/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Giáo viên Trung học Phổ thông hạng I, hạng II, hạng III: thực hiện theo Quyết định 2510/QĐ-BGDĐT. 2509/QĐ-BGDĐT; 2558/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Giáo viên Trung học cơ sở hạng I, hạng II, hạng III:  thực hiện theo Quyết định 2513/QĐ-BGDĐT. 2512/QĐ-BGDĐT; 2511/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Giáo viên Tiểu học hạng II, hạng III, hạng IV:  thực hiện theo Quyết định 2516/QĐ-BGDĐT. 2515/QĐ-BGDĐT; 2514/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Giáo viên Mầm non hạng II, hạng II, Giạng IV: thực hiện theo Quyết định 2186/QĐ-BGDĐT. 2188/QĐ-BGDĐT; 2189/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

2.        Kinh phí đào tạo: 3.500.000đ/ học viên

3.         H sơ đăng ký học:

-         Mẫu đơn có dán ảnh 3x4 đóng dấu giáp lai

-         01 bản sao giấy khai sinh

-         Bằng cấp cao nhất ( photo công chứng)

-         01 ảnh 34x6 để trong phong bì, mặt sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh)

-         Giấy tờ chứng minh đang giữ hạng giảng viên, giáo viên theo quy định ở mục 1 ( bản sao có công chứng)

 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: 

Công Ty CPhần Giáo Dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 12 Trần Thiện Chánh – P.12- Q.10 TP HCM

Số 195 Đường D2 – P.25- Q.Bình Thạnh- TP HCM

Điện thoại: 0973 86 86 00  (Ms Hà)  

Web :http://hcm.giaoducvietnam.edu.vn

 

 

Chuyên cung cấp giải pháp :

Phần mềm quản lý bán hàng Tiger

SiteMap