Đào tạo kiến thức bất động sản

, đào tạo an toàn lao động ,đào tạo kế toán, đào tạo nghiệp vụ sư phạm, đào tạo tin học, đào tạo ngoại ngữ, dịch thuật, đào tạo dài hạn, liên thông cao đẳng đại học.

Lớp bồi dưỡng NV Tư vấn Du học

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM QUÔC GIA

 

Số: …./CV-GDVN

V/v mở lớp học nghiệp vụ tư vấn du học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

  

Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 2016

 THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP HỌC NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC

Kính gửi:  -          Các sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh phía Bắc

-          Các trường Đại học, Cao Đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp

-          Các Công ty, Trung tâm Tư vấn du học

Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo  dục và Đào tạo về công tác chuẩn hóa đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ tư vấn du học,

căn cứ vào Thông tư số 29/2013/TT-BGDĐT ngày 25/7/2013.

            Đối tượng tham dự lớp học nghiệp vụ tư vấn du học:

Người Việt Nam thực hiện hoạt động tư vấn du học có nhu cầu bồi dưỡng, nâng cao kiến thức , kỹ năng nghiệp vụ tổ chức

để thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn  du học.

            Nội dung học tập lớp học nghiệp vụ tư vấn du học

Theo thông tư số 29/2013/TT-BGDĐT ngày 25/7/2013 Về việc ban hành Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

Thời gian học lớp học nghiệp vụ tư vấn du học

15 ngày (Bao gồm có dự học tập trung trên lớp 5 ngày còn lại là thời gian tự học và tham dự kiểm tra ½ ngày

để cấp chứng chỉ

Địa điểm học lớp học nghiệp vụ tư vấn du học

Số 195 đường D2 – P.25 – Q. Bình Thạnh – Tp Hồ Chí Minh

Học phí: 2.200.000đ ( Hai triệu hai trăm ngàn đồng chẵn)

(Bao gồm học phí, tài liệu, chứng chỉ cho mỗi học viên)

 

 Liên hệ đăng ký học:

 

Cách 1: Click   gặp tư vấn tuyển sinh bằng điện thoại

Cách 2: Click  để được tư vấn miễn phí

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên cung cấp giải pháp :

Phần mềm quản lý bán hàng Tiger

SiteMap